≡ Menu
Wednesday,13 December,2017

Update tháng 3, thông tin mới và lính mới: Rocketeer + ZapWizard

clash-of-clans-summer-update

Xin chào các bạn, mặc dù thông tin về bản cập nhật sắp tới của Clash of Clans chưa có thông báo chính thức gì từ Supercell, nhưng những lính mới như Rocketeer, Zap Wizard và Mini PEKKA rất có khả năng sẽ xuất hiện.

 

1. Những lính mới sắp ra mắt trong Clash of Clans

Rocketeer – Lính mới:

Chưa có bất kì thông tin chi tiết nào về Rocketeer ngoại trừ hình ảnh được rò rỉ từ server của COC.

AZap Wizard:

B. Goblin Level 7 và Hog Rider Level 6

C. Level mới Barrack 

D. Inferno level 4 và Mortar level 9

2. Những thông tin cập nhật khác

  • Revenge sẽ thưởng điểm League.
  • Revenge Stars được thêm vào Daily Star Bonus.
  • Giảm âm thanh khi Valkyrie xuất hiện.
  • Giảm thời gian train và giá train của một số loại lính và phép.
  • Chuỗi trận thắng trong Clan War được ghi lại và hiển thị trong phần Clan Info.
  • Skeleton sẽ không kích hoạt trap.

Chỉnh sửa lại sức mạnh của Queen:

 

Nguồn: Cocland

This Article Was Written By

Nguyen Ha Dong

Leave a Comment