≡ Menu
Tuesday,23 January,2018

Thông tin bản cập nhật Clash of Clans tháng 10/2016

clash-of-clans-summer-update

Wizard:

 • Wizard level 7 tại Town Hall 10.
 • Wizard level 6 được tăng sát thương và máu.
 • Wizard level 6 sẽ có tại Town Hall 9 (thay vì Town Hall 10 như trươc).

Hidden Tesla:

 • Hidden Tesla level 9 tại Town Hall 11.
 • Hidden Tesla giờ đây không còn gây x2 sát thương với P.E.K.K.A

Hidden Tesla luôn là cơn ác mộng với những ai sử dụng chiến thuật Pekka. Bằng cách loại bỏ khả năng gây sát thương x2 của Hidden Tesla, hy vọng chúng ta sẽ thấy gameplays sử dụng Pekka tuyệt hơn trong tương lai!

Baby Dragon:

 • Baby Dragon level 5 tại Town Hall 11
 • Baby Dragon lv 4 sẽ có thể nâng cấp ở TH10 (trước là TH11)
[IMG]

Mortar:

 • Mortar level 10 tại Tow Hall 11.
 • Mortar level 8,9 sát thương được tăng lên.

Skeleton Spell: Sẽ sinh ra nhiều Skeletons hơn, cụ thể là 26 Skeletons cho 1 bình spell.

Clone spell: Tăng thời gian tồn tại của bản sao.
Bowler: Bị giảm máu. Bowler quá bá đạo trong việc đi war và việc giảm máu Bowler là điều chấp nhận được.

[IMG]
Những nâng cấp mới ở Town Hall 11:
 • Dragon level 6
 • Thêm 25 viên tường
 • X-bow level 5

Giảm một số nâng cấp (thời gian và chi phí):

 • Wizard 6
 • Dragon 3-5
 • Baby Dragon (tất cả các cấp)
 • Cannon 12-13
 • Archer Tower 11-13
 • Mortar 8-9
 • Wizard Tower 7-8
 • Hidden Tesla 5-8
 • X-Bow 2-4

Clan war thay đổi:

 • Được nhận một phần tiền thưởng kể cả khi thua một trận
 • Thưởng thắng war sẽ không giảm khi đánh nhà có level TH thấp hơn mình
 • Những mục tiêu nặng ký trong war sẽ được thưởng thêm điểm XP của Clan lên đến tối đa 10XP

Đang cập nhật…

This Article Was Written By

Nguyen Ha Dong

Leave a Comment