≡ Menu
Wednesday,13 December,2017

Cách hoạt động của hệ thống Personal Break

Sau bản Big Update đầu tháng 12 vừa rồi, chúng ta đã nghe nói về hệ thống Personal Break, vì thế nên trong bài này mình sẽ giới thiệu với các bạn về cách hoạt động của nó.

53bcc56f2dab44612ade4649_566f7da31333acd86778f3bf_a

Bây giờ trong khi chơi COC, các bạn sẽ có 3 giờ để chơi cho đến khi bị bắt buộc vào Personal Break,trong vòng 6 phút Personal Break, bạn cần cho 1 người chơi khác tấn công bạn.

  • Khi Village của bạn có được Shileld bất kỳ, thời gian Personal Break của bạn sẽ được thiết lập lại.
  • Ở chế độ offline không cần Shiled và Village Guard (bảo hộ Village) trong 1 khoảng thời gian sẽ thiết lập lại bộ đếm thời gian của bạn.
  • Bạn có thể mua 2 tiếng bảo hộ Village bằng 10 gems để kéo dài thêm thời gianPersonal Break của bạn.
  • Chế độ Village Guard được coi là thời gian online của bạn.

Chú ý:

Trong thời gian Personal Break 6 phút, nếu bạn không bị tấn công hoặc bị tấn công nhưng không nhận được Shield nào thì bạn sẽ nhận được thêm 15 phút cùng với chế độ bảo hộ Village.

Sau 15 phút, bạn sẽ bị bắt buộc vào 6 phút Personal Break tiếp, trong thời gian này nếu bạn không bị tấn công và  không nhận được bất kỳ Shield nào thì bạn sẽ được nhận thêm 15 phút +Bảo hộ Village.

Một lần nữa,sau 15 phút, bạn sẽ nhận được 1 Personal Break thứ 3 và nó cũng là Personal Break cuối cùng bạn được nhận  (bất kể bạn có Shield hay không có Shield), thời gian Personal Break của bạn sẽ được thiết lập lại và có được bảo hộ Village tùy thuộc vào giải đấu hiện tại của bạn.

 

Nguồn: Tổng hợp

This Article Was Written By

Nguyen Ha Dong

Leave a Comment